Projekt Energitjänster

För att öka beställningen av energitjänster krävs ett förbättrat utbud av tjänster på marknaden. I projektet Energitjänster lägger vi därför stor vikt vid att identifiera kundbehov och stimulera utvecklingen av bra och kundanpassade energitjänster.

Projekt Energitjänster är ett samverkansprojekt mellan EEF och Energimyndigheten och ingår i den stora satsningen för energieffektivisering i små och medelstora företag. Projektet startades våren 2016 och pågår till och med 2019.

För att genomföra en energieffektivisering behövs det ibland extern hjälp av någon med expertkunskap och erfarenhet inom energiområdet. Men hur beställer du denna hjälp till ditt företag? I projektet kommer stöd och material tas fram för att du lättare ska kunna hitta och beställa den hjälp ditt företag behöver.

Vill du som energitjänsteleverantör (entreprenör/installatör/konsult) hjälpa andra företag med att minska sin energianvändning, men behöver råd kring hur du ska kommunicera ditt erbjudande? För att leverera en bra energitjänst krävs lyhördhet och förståelse för dina kunders behov. I projektet kommer stöd och material tas fram för att ni som energitjänsteföretag ska få bättre förutsättningar att leverera riktigt bra energieffektivisering och lära er hur ert erbjudande kan anpassas efter dina kunders behov, läs mer här.

Läs mer om olika energitjänster och produkter

 

Ladda hem

Denna projektsida kommer kontinuerligt uppdateras med informations- och stödmaterial i takt med att projektet fortskrider.

Läs gärna mer om Energimyndighetens satsning för små och medelstora företag här.
Prenumerera på Energimyndighetens nyhetsbrev Energieffektiva små och medelstora företag

Vad är energitjänster?

Energitjänster är ett samlingsnamn för alla de olika tjänster du som bostadsrättsföreninge/fastighetsägare/lokalhyresgäst/industri kan ha behov av när du vill arbeta med att energieffektivisera. Det kan röra sig om exempelvis energirådgivning, installation och styrning av energieffektiv teknik, energikartläggning eller långsiktiga avtal med en garanterad energibesparing. Kort sagt, energitjänster är tjänster som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet.

Energimyndigheten har i sin rapport Energitjänster i Sverige delat in energitjänster i fyra huvudkategorier: information, analys, åtgärder och avtal.

Information

Energirådgivning

Leverans av energistatistik

Utbildning

Energikartläggning utan förslag på åtgärder

Analys

Energikartläggning med förslag på åtgärder

Åtgärder

Utbyte av utrustning/produkter

Organisatoriska åtgärder, t.ex nya rutiner

Avtal

Kontraktsmässiga kopplingar till energianvändningen

Leverans av både information, analyser och åtgärder

Kan innehålla bindande besparingsgaranti